recente updates:


14 okt. 2019:

Verslag en foto's

mini-symposium ‘Verzet en verraad in de straat’ en struikelsteenlegging.
Zie Berichtenpagina

 

Welkom op de website van de Schoolstraat Diemen.

Verslag en foto's mini-symposium 3 okt. 2019 op berichtenpagina.

Schoolstraat Diemen? Hoezo een website? Die straat is nog niet een kwart zo lang als de Ouddiemerlaan, de slagader van Diemen die vanaf de Weespertrekvaart tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal loopt. En voor de Ouddiemerlaan, die ook nog eens tien keer zo oud is als de Schoolstraat, bestaat nog niet eens een website!

Klopt allemaal. De Schoolstraat is niet langer dan een halve kilometer en is niet ouder dan negentig jaar. Maar wie deze website bekijkt, zal zien dat die ‘kleine, jonge’ straat desondanks veel te bieden heeft: een unieke rijweg met fraaie gebouwen en huizenrijen. Vroeger, maar zeker tegenwoordig bewoond door bezige, gezellige mensen. En dat allemaal is op deze website te zien, een dynamische straat in woord en beeld.

In de rubriek Historie gaan we in op de ligging van de straat in het dorpje Diemen, het ontstaan en de geleidelijke opbouw van de straat. De Schoolstraat in Diemen-Centrum is dan wel van 1924 - ten tijde van de opening van de Sint-Petrusschool in dat jaar -, maar de verschillende huizenblokken in de straat zijn van latere tijden. Vandaar dat in de volgende rubriek opeenvolgende huizenblokken en gebouwen worden besproken met hun eigen bouwstijlen, ja zelfs afzonderlijke huizen in de straat, inclusief hun bewoners, de huidige en in veel gevallen ook de kleurrijke oud-bewoners. Ook het café op de hoek van de Hartveldseweg en de Schoolstraat, de oude Sint-Petrusschool en de monumentale Bethlehemkerk zullen hier besproken worden.

Aan het eind van deze rubriek een leuke interactieve animatie om een korte impressie van de straat en haar (oud-)bewoners te krijgen.

Prachtige luchtfoto’s van vroeger en van vandaag de dag kun je zien in de rubriek Boven de Schoolstraat. Met uitleg van wat je op de foto’s kunt zien; soms kun je op de foto's "clicken" en dan inzoomen. Kijk wat er vroeger was, zie wat er niet meer staat, wat er nog wel staat of nieuw is. Uniek aan de Schoolstraat is, dat de straat onderheid is, om verzakking van de huizen én de weg tegen te gaan. Diemen ligt immers op veengrond en die grond klinkt in. Ook een paar andere straten in de wijk zijn onderheid, en dat is een unicum in Nederland, zelfs in heel Europa. In de rubriek Ondergronds meer over de onderheide Schoolstraat door de jaren heen.

In de rubriek Thema’s komen maatschappelijke tegenstellingen in beeld die in de loop van de jaren in de Schoolstraat speelden. Diemen is van oorsprong een boerendorp, het oorspronkelijke Diemerbrug aan de Weespertrekvaart. Diemen was niet meer dan weiland met een handvol boerderijen. Veel Diemenezen en Diemenaren voelen zich nog echte dorpelingen en zetten zich af tegen de stadsontwikkeling van hun dorp – ook sommige bewoners van de Schoolstraat hebben die neiging. Maar kunnen ze de 'verstedelijking' (nog) buiten de deur houden? Wat hebben ze tot nog toe behouden van het boeren- en plattelandsleven? En wat willen ze in de Schoolstraat behouden of zelfs weer terug?

Een ander thema is de strijd in de Tweede Wereldoorlog tussen de straatbewoners en de Duitse bezetter – en soms collaborateurs. Wat speelde zich in de Schoolstraat af? En hoe kon men daar overleven?

Ook aandacht voor de zuilenstrijd tussen bijvoorbeeld katholiek en protestant, die zich in de Schoolstraat centreerde rond de katholieke Sint-Petrusschool en de naastgelegen gereformeerde Bethlehemkerk. In het nog niet eens zo lang geleden verzuilde Nederland.

De Schoolstraat is ook altijd een straat van vertier geweest. Dat zie je terug in de rubriek Feesten. In de jaren dertig was de straat onderdeel van het Lunapark – een groots opgezet pretpark - in later jaren werden de nationale feestdagen en Oranjefeesten in de straat altijd uitbundig gevierd. En sinds zo rond de laatste eeuwwisseling vieren we in de Schoolstraat jaarlijks feesten voor de buurt, de Schoolstraatfeesten. De apotheose is in 2014 geweest, het feest ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de straat. In deze rubriek veel foto’s van het feestelijke (verre) verleden van de straat en van de negentigste verjaardag van de straat.

De straat is ook vol van bijzonderheden. Kunst, cultuur en een prachtige natuur. In de rubriek Bijzonderheden aandacht voor enkele pronkjuweeltjes van de straat.

Mocht je aan deze website een bijdrage willen leveren, dan ben je van harte welkom. Teksten, foto’s of ander beeldmateriaal, objecten, kritisch en opbouwend commentaar, kwesties, suggesties, correcties. Stuur je reactie naar: info@schoolstraatdiemen.nl. We zijn je heel dankbaar en zullen zonodig reageren.

Ten slotte: de website is nog volop in ontwikkeling, eigenlijk nooit af! Wij zullen de site regelmatig herzien en aanpassen.